Diskussion

Kommentarer på “Diskussion”

 1. Förslag på ämnen till föreläsningar.
  1. Boendestöd och övriga insatser från samhället.
  Vad är bra med dessa tjänster, vad kan utvecklas, vilka behov finns.

  2. Skillnaderna mellan att ha en enkeldiagnos jämfört dubbeldiagnos.
  Vad är skillnaderna och likheterna, både mellan hur man tänker och hur man känner
  om man har enkeldiagnos asperger jämfört med dubbeldiagnos asperger+add/adhd.

  3. NPF-rörelsen genusfrågor och normkritik
  Hur påverkar könsroller, hbt-frågor och normkritik NPF-rörelsen.
  Finns det skillnaderna mellan vad män/kvinnor/annat kön bloggar om, delar med sig av på nätet när det gäller sina diagnoser.
  Påverkar dessa könsroller, genusfrågor, HBT-frågor NPF-rörelsen på samma sätt som samhället i övrigt, kannormkritik vara ett verktyg för att lyfta fram dessa frågor i NPF-rörelsen?

  4.Idrott, föreningsliv och npf.
  Vilka utmaningar finns det med utöva olika typer av idrotter i föreningar om man har en npf-diagnos?
  Vad kan föreningar göra för att bättre möta denna grupp?

  5.Hur tänker människor som har asperger och andra npf-diagnoser annorlunda.
  Hur tänker människor som har asperger och andra diagnoser annorlunda.
  Vilka styrkor finns det med detta?

  6.Diskriminering mot människor som har npf-diagnoser.
  Vad kan man göra för att på olika sätt minska diskrimineringen mot
  människor som har npf-diagnoser exempelvis på arbetsmarknaden.

  1. Tack för förslagen Rikard.
   Punkt 3 (Kön, HBT m.m.) tar vi med i någon form.
   Punkt 6 tar vi delvis med, men trol. med arbetsmarknad som huvudfokus.
   Punkt 1 (stöd) kanske. Jag vill se om fler vill ha det.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.