Autist-historia

Värdet av sin historia
Historia påverkar individer genom att ge förklaringar och bidra till identitet.

”Allmän” historia är de mäktiga västerländska männens historia. Vanliga människor beskrivs mest övergripande: ”bönderna svalt”. Ovanliga människor skildras inte alls eller negativt.

De senaste femtio åren har underordnade grupper tvingat sig in lite i ”allmänhistoria”. Nu hittas pliktskyldiga avsnitt om kvinnor, färgade, och en mening HBT. Berörda har samtidigt själva utvecklat delområden som kvinnohistoria, gayhistoria, dövhistoria. Minoritetshistoria måste skrivas, lyftas fram och spridas av oss berörda. Endast så kan autister m.fl. få historia där vi syns på sätt som är relevanta och till hjälp för oss. Det ger också upprättelse åt dem som förtryckts.

Autismens historia från psykiatriperspektiv
De som skrivit ”autismhistoria” ur psykiatrins perspektiv har varit intresserade av autism-diagnosens historia. Det handlar om kriterier, vård, lagar och termer. Icke-autistiska läkare och psykologer hyllas. Autister däremot blir som mest namnlösa illustrerande objekt; aldrig subjekt vars upplevelser och åsikter räknas. Vi autister görs till objekt underordnade en psykiatrisk diagnos. När förtryckarna skriver ens historia kvarstår historielösheten. Okritisk eller skadande psykiatrisk idéhistoria finns mer än nog av. Föräldrar och eller ”personer med autism” som hyllar sådan bör tänka ett varv till.

Autist-historieskrivning: Vad finns?
* I min lilla röda bok från 2009 (andet.se) skriver jag sex sidor om ungefär vad som står här, och sen sex sidor om historiska personer där tecken på autistiskhet har diskuterats.

* Rörelsens historia från och med 1990-talet finns beskriven i några artiklar på internet, se boken av Kapp.

* Historiska personer har analyserats. Ibland bra med oftast dåligt.

* Autismförtryck finns beskrivet i media under de senaste 30 åren, men inte samlat.

Kulturhistoria (böcker, filmer, TV-serier, musik; från nyare tid) finns ganska mycket om på internet, men autistisk kulturhistoria behandlas inte här.

Autist-historieskrivning: Vad vill jag?
Jag vill att vi autister skriver vår historia. Alltså historieskrivning som sätter autisterna i centrum av sin historia. Jag vill att vi samlar, väljer ut, ordnar och lyfter fram källmaterial och tidigare artiklar, så att inte information går förlorad. Dessutom vill jag att vi beskriver nutiden utifrån våra värderingar, så att den kan läggas till historien på bra sätt sen.

Några tänkbara delområden:
* Övergripande. Hur kategorin som idag skulle beskrivas som autister eller neurodivergenta haft det övergripande, inklusive analys avseende kön, klass, nationalitet med mera.
* Personhistoria. Viktigt, för innan autister fick diagnoser samt organiserade sig fanns bara personer. Kritisk men inte överkritisk hållning behövs.
* Autist-förtryckets historia
* Autist-rörelsens historia
* Autist-behandlingens historia ur ett autistiskt kritiskt perspektiv

Mer läsning
Torbjörn Andersson. (2009). Asperger och HF autism – Radikala perspektiv. ∑ Se andet.se, den säljs enbart där.

Steven K Kapp (redaktör). (2019). Autistic Community and the Neurodiversity Movement Stories from the Frontline. ∑ Boken finns gratis som pdf på springer.com. Googla!

Kit Mead. (2016). Autistic History Month: Celebrating Autistic History. Link Compilation. https://ourautistichistory.wordpress.com/2016/11/13/autistic-history-link-compilation/ (kollad 2021-09-11)

Torbjörn Andersson, tor@autist.se
2021-09-11