Doktor Hans Asperger arbetade för nazisterna

Psykiatern Hans Aspergers (1906–1980) publicerade 1944 i Wien en skrift om ”autistiska psykopater”. Efter kriget påstod HA sig ha arbetat mot nazist-regimen. Han blev trodd av efterföljare, och 1981 namngavs en form av autism efter honom.

Edith Sheffer. (2018). Asperger’s Children: The Origins of Autism in nazi Vienna. Artikeln redogör för ovanstående boks argument för att Hans Asperger arbetade mer för det nazistiska styret än mot det. Siffror inom parenteser är sidnummer i boken.

Wien-universitetets barnsjukhus anställde 1931 Hans Asperger (43) och gjorde 1934 honom till chef för ”the Curative Education Clinic” (Die Heilpädagogische Abteilung, på tyska. /TA) på sjukhuset (44). På hans avdelning arbetade även läkaren Erwin Jekelius som gick med i nazistpartiet 1933 och senare skulle leda avlivningar på Spiegelhof och Steinhof (44). Sjukhusets chef Franz Hamburger gick med i nazistpartiet 1934 när partiet fortfarande var olagligt i Österrike (46).

Doktor Hans Asperger gick aldrig med i nazistpartiet, något han efter kriget framhöll för att rentvå sig. Däremot framkommer att HA 1934 gick med i ”Fatherland Front” som stödde fascism samt i flera andra högerorganisationer (46-47). Och efter Anschluss i mars 1938 gick HA med i tre organisationer knutna till nazistpartiet: DAF, NSV och NSDÄB (81).

I en föreläsning med publicerat manus 1938 hyllade HA nazistregimen, enligt Sheffer mer än vad som kunde förväntas i sammanhanget (83). Sheffer nämner också att HA skrev under med ”Heil Hitler” även när det ej krävdes (91). HA undersöktes av nazisterna och befanns lojal mot dem (92). HA uttalade 1940 starkt stöd för tredje rikets syn på barn (90) och stödde steriliseringar (96). I sina skrifter använder HA termer och resonemang typiska för tredje riket (219 bl.a.).

”Vienna Society for Curative Education” skapades 1941 av Erwin Jekelius, Hans Asperger, Franz Hamburger och Max Gundel (127). Syftet var att samordna vården av barn i Wien (127). Jekelius var känd för att lett dödandet av 4000 vuxna på Steinhof och 100 barn på Spiegelgrund (129). Hamburger skickade barn till avlivning samt översåg medicinska experiment som dödade handikappade barn (134-135). Gundel genomdrev radikal nazistisk rashygien och deporterade tusentals till avlivning, bland annat judar (93-94).

Doktor Hans Asperger ledde en verksamhet som åkte runt och registrerade barn, bland annat avseende funktionshinder (88). Dessa register användes senare för att skicka barn till dödsklinikerna på Spiegelgrund. Avdelningen som HA ledde på sjukhuset skickade även barn direkt till Spiegelgrund (145), och HA ställde diagnoser som på nazistspråk betydde att barnen kunde dödas (143). Hur många barn som Hans Asperger verkligen dömde till Spiegelgrund är svårt att slå fast, eftersom journalerna är ofullständiga (141-142). Sheffer menar att antalet sannolikt var högre än de man funnit (147). Här är Sheffers sammanfattning i frågan, citerad direkt på engelska:
’In all, Asperger appears to have been involved in the transfer of at least forty-four children to Spiegelgrund – at least nine youths from his clinic, two of whom died, and and thirty-five youths that his city commission marked for ”Jekelius Action” and died.’
(Sheffer. 2018. Asperger’s Children. s. 147)

En fallbeskrivning från sidorna 146-147: Elisabeth Schreiber var en femårig flicka från fattig familj. Hon kunde inte tala och hade motoriska problem. Doktor Hans Asperger rekommenderade att Elisabeth skulle skickas till Spiegelgrund och hon kom dit den 23:e mars 1942. Elisabeth beskrivs där av en sköterska som kontaktsökande, vänlig och känslig. Sköterskorna gav Elisabeth dödliga doser av barbiturater, eftersom doktor Gross hade rapporterat henne för avlivning. Elisabeth utsattes också för många lumbalpunktioner (stick i ryggraden), troligen för medicinska experiment. Elisabeth Schreiber dog den 30:e september 1942, med den officiella dödsorsaken lunginflammation. Citat:
”Her brain was harvested, jarred, and kept in Dr. Gross’s collection of over four hundred children’s brains in Spiegelgrund’s cellar.”
(Sheffer. 2018. Asperger’s Children. s. 147)

Herwig Czeck är en annan historiker som har beskrivit doktor Hans Aspergers arbete för nazisterna och kommit till liknande resultat som Sheffer. Christopher Gillberg däremot försvarar Hans Asperger i ett blogginlägg och hänvisar till en antropolog Dean Falk.

Min åsikt är att det var ett stort och sorgligt fel av Wing, Frith, Gillberg med flera forskare att ge en autismform namn efter en läkare som gjorde sitt arbete under nazistregimen och i nära samarbete med barnamördarna på Spiegelgrund.

Torbjörn Andersson, tor@autist.se
2021-10-05