Neurodiversitets-paradigmet

”Neurodiversity” började talas om 1998 i autist-kretsar. En Judy Singer använde först begreppet. Det handlade om att se autism (med mera) som mänsklig mångfald på gott och ont, i stället för som fel i förhållande till normer.

Nu ses termerna oftast ungefär så här:

  • Neurodiversitet            Variation mellan hur olika människors hjärnor fungerar.
  • Neurodiversitets-paradigm (N-p)   Perspektiv på som bygger på att mänsklig hjärnvariation kan vara bra, och förklarar problem m.m. utifrån möte mellan individ och omgivning som har sociala faktorer som makt och förtryck. Motpart är psykiatrins patologi-paradigm som beskriver oss ovanliga som fel.
  • Neurodiversitets-rörelsen               Samarbete mellan autister m.fl., utgående från neurodiversitets-paradigmet.

Neurodivergenta kan i grunden ovanliga individer kalla sig. Det kan vara personer som psykiatrin sätter diagnoser autism, ADHD, Tourette på, men även andra. De är i sig varken bättre eller sämre än neurotypiska. Neurominoritet och neuromajoritet är andra termer

I Storbritannien är N-p dominerande perspektiv bland engagerade autister, och inte psykiatrins bild av oss. I Sverige dominerar några föräldraföreningar som sprider psykiatrins defekt-paradigm, inte autistledda organisationer.

Neurodiversitets-paradigmet står inte i konflikt med att se autism som funktionsnedsättning, om man har en ”social modell” för det senare, i betydelsen ser funktionsnedsättning (disability) som något som uppstår i mötet mellan individen och omgivningen.

Vissa icke-autister, främst i USA, felanvänder ordet ”neurodiversity” som en synonym till NPF. Man vill åka snålskjuts på ett positivt begrepp, men använder det för sitt negativt värderande psykiatri-perspektiv.

Svenska termer har hittills överförts direkt och från det engelska språket. Det kan finnas utrymme att diskutera ev. bättre svenska översättningar. Själv föredrar jag nog egentligen ordet ”hjärnmångfald”, men det använder ingen.

Fördjupande läsning finns på engelska: Webbplatsen neuroqueer.com av Nick Walker rekommenderas. En antologibok heter ”The Neurodiversity Reader”. Det finns även en dyr bok med vetenskapliga artiklar: ”Neurodiversity Studies”.

Torbjörn Andersson, tor@autist.se
2021-08-22