Nick Walker

Tänkare och fackskribent inom autist-världen från Kalifornien, USA. Nick Walker har doktorsgrad i Psykologi och arbetar med att undervisa i det. Beskriver sig som queer och ”transgender”. Undervisar även i Aikido. Skriver även skönlitteratur inom science fiction och ger ut på förlaget Autonomous Press.

neuroqueer.com är namnet på Walkers webbplats. (Tills nyligen låg materialet på neurocosmopolitanism.com.) neuroqueer.com innehåller alster av Walker. Hen skriver genomgående utifrån neurodiversitets-paradigmet och inte patologi-paradigmet på autism.

Av intervjuerna tycker jag Ada Hoffmans om skönlitteratur och autism är trevlig. Intervjun av Raymaker (under ”Academia” ger utmärkta tankar om neurodiversitets-paradigmet men är krävande. En tecknad serie som Walker skriver text till finns länk till. De tre videorna tycker jag inte är mindre bra.

Under ”Essays” finns sex texter om autism och neurodiversitet:

* Throw Away the Master’s Tools. En längre text som är mycket upplysande och tankeväckande, men något krävande.

* Neurodiversity: Some Basic Terms & Definitions. Om de engelska termerna. Läs!

* What Is Autism? En enkel allmän introduktion. Läs!

* Autism & the Pathology Paradigm. Läs! Man måste förstå kritiken mot psykiatrins patologi-paradigm, för att se behovet av alternativ.

* Neurotypical Psychotherapists & Autistic Clients. För dem som vill fördjupa sig i just det ämnet.

* Neuroqueer: An Introduction. Om ett begrepp som inte används så mycket, och inte är helt lättillgängligt.

Tre exempel-citat:

”to describe autism as a disorder represents a value judgment rather than a scientific fact.”             /Walker. What is autism?

”to treat one particular group as the ’normal’ or default group inevitably serves to privilege that group and to marginalize those who don’t belong to that group.”  /Walker. Tools.

”The social dynamics that manifest in regard to neurodiversity are similar to the social dynamics that manifest in regard to other forms of human diversity (e.g., diversity of race, culture, gender, or sexual orientation).”                  / Walker. Tools.

Torbjörn Andersson
2021-09-01