Om AUTIST PUNKT SE

Här på autist.se publicerar jag, Torbjörn Andersson, från och med augusti 2021 nya kortare artiklar jag som jag skriver om autism, autister och den internationella autist-kulturen.

Artiklarna är om autisters samarbete byggt på neurodiversitets-paradigmet. Detta utvecklar oss som deltar mycket, men Sverige har hamnat långt efter engelskspråkiga länder. Artiklarna kommer handla mycket om värderingar, identitet och motstånd mot förtryck. Jag menar att sådant är nödvändig bas för att hjälpa personer med autism (autister) att bygga bra liv.

Däremot kommer texterna här inte handla om:

  • Att förstå (det eländiga) psykiatriparadigmet om autism.
  • Lagar och tillämpningar hos myndigheter.
  • Att hjälpa individer med autism i vardagen. (Vänd er då istället till mig på info@andet.se och boka utbildning; jag vill ha inkomst, tack!)

Datum på sida anger när den senast uppdaterades.

Torbjörn Andersson, tor@autist.se
2021-08-22