Om mig

Jag självidentifierade 1996 som autistisk och fick sen formell diagnos Aspergers syndrom. Sedan dess är jag mycket engagerad i autist-rörelsen, har ordnat många hundra träffar, sprider information, är föreningsaktiv, och annat. Jag autism-utbildar och föreläser genom min enskilda firma Andet, och jag drev företaget ASPI med fem autister anställda 2015–2020.

Torbjörn Andersson, tor@autist.se
2021-08-22