Om mig

Jag självidentifierade 1996 som autistisk och fick sen formell diagnos Aspergers syndrom. Sedan dess är jag mycket engagerad i autist-rörelsen, har ordnat många hundra träffar, sprider information, är föreningsaktiv, och annat. Jag drev företaget ASPI Utbildning AB med fem autister anställda 2015–2020. Sedan 2005 autism-utbildar och föreläser jag genom min enskilda firma Andet utbildning och förlag (andet.se, info@andet.se).

Jag vill nu gärna ha bokningar av Autism-vidareutbildning 2022 !

Torbjörn Andersson, tor@autist.se
2021-11-14