Välkommen till autist.se

AUTIST 2017 är en sommarträff för vuxna med autism / asperger från hela Sverige. Den pågick torsdag 29/6 till söndag 2/7 2017 i Göteborg.

Stort tack till alla deltagare, som tillsammans bidrog till en fantastisk träff!

Det var 31 autister/aspergare som anmält sig. Det var lite fler kvinnor än män anmälda.

Webbplatsen autist.se innehåller information om träffen, och uppdateras efterhand. Den viktigaste informationen finns under fliken ”Grund-info”, och ni anmäler er på fliken ”Anmäl här”.

Arrangör är asperger-företaget ASPI Utbildning AB. Vi gör arbetet med träffen gratis, för att hålla deltagaravgiften låg.

Nästa sommar (2018) kommer vi inte hinna ordna träff, så passa på i år!

Torbjörn Andersson, träffarrangör

 
Senast uppdaterad: 2017-12-11